heart attack, treatment, methods | Dr. Om Murti Anil

ह्दयाघातको (Heart attack) प्रमुख उपचार

Tricks to save from Heart attack

Heart Attack  18470 viewed 

2018-07-21


 

- Dr Om Murti Anil, Senior Cardiologist, Kathmandu,Nepal

बन्द भएको कोरोनरी आर्टरीलाइ खोल्नु र रक्तप्रवाहलाई पुनः सञ्चालन गर्नु नै ह्दयाघातको प्रमुख उपचार (Treatment of Heart Attack) हो । रक्तप्रवाहलाई जतिसक्दो चा“डो र पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नु महŒवपूर्ण कदम मानिन्छ । बन्द भएको नलीलाई २ तरिकाले खोल्न सकिन्छ । प्रथमः औषधि र दोस्रोः एन्जिओप्लास्टी ।

कुन बिरामीलाई औषधि र कुन बिरामीलाई एन्जिओप्लास्टी उपचार गर्ने हो, यसको निर्णय उपचारमा संलग्न चिकित्सकले धेरै कुराहरुमा बिचार गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । 

Angioplasty  भन्नाले कोरोनरी आर्टरीमा तार छिराएर बैलुन र स्टेन्टको मद्दतले रक्तप्रवाह सुचारु गर्ने बुझिन्छ । औषधिले आर्टरीमा भएको Clot लाई पगालेर रक्तप्रवाह सुचारु गर्छ । दुबै तरीकाको आ–आफ्नै फाइदा र बेफाइदा हुने भएकाले उपचारमा संलग्न विशेषज्ञले नै आफ्नो बिरामीको लागी उपयुक्त तरिका छान्ने गर्दछन् ।

 तर सुबिधा भएको ठाउ“मा एन्जिओप्लास्टी नै सर्वोत्तम उपचार मानिन्छ । कुनै कारणवश एन्जिओप्लास्टी गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा बिरामीलाई औषधिद्वारा नै उपचार (Thrombolysis) गरिन्छ ।

Written By:

Dr. Om Murti Anil

MBBS, MD, DM Cardiology(AIIMS)


Related Articles

Most Viewed Articles

Recent Articles

Involvement with