Health Articlesट्राइग्लीसेराइड (tg) नियन्त्रण गर्न के नखाने


खानाबाट ट्राइग्लीसेराइडको नियन्त्रण गर्न सबभन्दा पहिला सैचुरेटेड  फ्या

2018-06-19


       76330

फलफूल को फाईदै फाईदा


फलफूललाई स्वास्थ्यको लागि सर्वोत्तम खाना मानिन्छ । एउटा स्वस्थ व्य

2018-06-14


       25278

रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने सरल उपाय


Dr. Om Murti Anil, Senior Cardiologist, Kathamandu, Nepal सर्व

2018-06-10


       128963

काजुको (cashew nut) फाईदा


ड्राइ फ्रुटलाई स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ । ड्राइ फ्रुटमा कार्बोह

2018-06-07


       85699

स्वस्थ आहार भन्नाले के बुझिन्छ ?


स्वस्थ आहार (Healthy Diet)  भन्नाले के बुझिन्छ ?   शरीरलाई  फाइदा ग

2018-06-06


       51889

Involvement with